วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561


สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานมุทิตาจิต ปี 2561
        25 กันยายน 2561  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้จัดงานมุทิตาจิตให้กับข้าราชการที่เกษียณในปีนี้ 4 คน  ได้แก่  ผอ.ลัดดาวัลย์  อาจารย์ศิริพรรณ  อาจารย์วรวุฒิ  และพี่ซิ้ม  ขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกันพัฒนางาน กศน.ของเรามาจนถึงวาระที่ต้องพักผ่อน  ขอให้มีความสุข  สุขภาพแข็งแรง  เป็นกำลังใจให้กับรุ่นหลังด้วยค่ะ  และได้มอบของขวัญให้กับผู้ที่สอบเลื่อนตำแหน่ง 3 คน  มีอาจารย์อภิชาติ ขันธชัย  ได้ตำแหน่ง ผอ. กศน.อำเภอ  ครูหนู  และครูดรีม  ครู กศน.ตำบล  ได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย   ขอให้เจริญก้าวหน้า  และร่วมกันพัฒนา กศน.ของเรา  ประเทศของเราต่อไปนะคะ  งานนี้ทุก กศน.อำเภอได้จัดเตรียมอาหารมาสังสรรค์ร่วมกันค่ะ  เก็บภาพมาฝากนะคะ

  


ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)


วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561


การสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
        นักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ กศน.อำเภอเสนา  มีการสอบหลายครั้งในภาคเรียนที่ 1/2561  ดังนี้ค่ะ  26 สิงหาคม 2561  นักศึกษาที่คาดว่าจะจบสอบ N-NET  ที่โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”  15-16 กันยายน 2561  ท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักทั้งวันนักศึกษามาสอบปลายภาคเรียน  ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”  ภายใต้การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบของคณะกรรมการดำเนินการสอบทุกฝ่าย  21 กันยายน 2561  คณะครูไปตรวจกระดาษคำตอบที่สถาบัน กศน.ภาคกลาง  จังหวัดราชบุรี  27 กันยายน 2561  นักศึกษาที่พลาดสอบ N-NET  เข้าสอบ E-Exam  ที่ศูนย์สอบ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา  30 กันยายน 2561  นักศึกษาที่สอบปลายภาคไม่ผ่าน  สอบซ่อมที่ กศน.อำเภอเสนา  เก็บภาพมาฝากนะคะวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561


อบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
        10-11 กันยายน 2561  บุคลากรของ กศน.อำเภอเสนา  เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2561  วิทยากรโดย ผอ.ลัดดาวรรณ เลิศเพ็ญเมธา  อาจารย์วิมลมาศ ทิพย์ประเสริฐสิน  อาจารย์อรนุข คงฉิม  คุณวนิดา แช่มสุขี  และคุณวันวิสา สุขสวัสดิ์  ที่โรงแรมเดอะคาวาลิคาซ่า รีสอร์ท  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เก็บภาพมาฝากค่ะ