วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561


การสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
        นักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ กศน.อำเภอเสนา  มีการสอบหลายครั้งในภาคเรียนที่ 1/2561  ดังนี้ค่ะ  26 สิงหาคม 2561  นักศึกษาที่คาดว่าจะจบสอบ N-NET  ที่โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”  15-16 กันยายน 2561  ท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักทั้งวันนักศึกษามาสอบปลายภาคเรียน  ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”  ภายใต้การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบของคณะกรรมการดำเนินการสอบทุกฝ่าย  21 กันยายน 2561  คณะครูไปตรวจกระดาษคำตอบที่สถาบัน กศน.ภาคกลาง  จังหวัดราชบุรี  27 กันยายน 2561  นักศึกษาที่พลาดสอบ N-NET  เข้าสอบ E-Exam  ที่ศูนย์สอบ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา  30 กันยายน 2561  นักศึกษาที่สอบปลายภาคไม่ผ่าน  สอบซ่อมที่ กศน.อำเภอเสนา  เก็บภาพมาฝากนะคะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น