วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561


จำนวนผู้เข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก

รายวิชาบังคับ


วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561


เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
        17-18 กุมภาพันธ์ 2561  กศน.อำเภอเสนา  ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ภาคเรียนที่ 2/2560  มีคณะครูและนักศึกษาเข้าค่ายครั้งนี้จำนวน 150 คน  ที่วัดพิกุลทอง  จังหวัดสิงห์บุรี  เพื่อเรียนรู้หลักคำสอนของศาสนา  ฝึกปฏิบัติธรรม  และชื่นชมความงดงามของวัดไทย  (เดินทางกลับได้แวะชมวัดเกษไชโยวรวิหาร  จังหวัดอ่างทอง  ด้วยค่ะ)  เก็บภาพเก็บบุญมาฝากนะคะ
  


วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561


จัดทำข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
        สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้มอบหมายให้ กศน.อำเภอทั้ง 16 แห่ง  ออกข้อสอบรายวิชาเลือก  และข้อสอบซ่อมรายวิชาบังคับ  และได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560  ซึ่งได้จัดประชุมเตรียมความพร้อม  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  ทำการคัดเลือกและจัดทำต้นฉบับข้อสอบ  เมื่อวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561  และบรรณาธิการข้อสอบ  เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561  ที่ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เก็บภาพการทำงานมาฝากนะคะ