วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561


นักศึกษา กศน.อำเภอเสนา  รับรางวัลเยาวชนดีเด่น
        8 มกราคม 2561  นางสาวณัฐชา จบไพร  นักศึกษา กศน.อำเภอเสนา  กลุ่ม กศน.ตำบลสามกอ  ได้รับคัดเลือกให้รับโล่รางวัลเยาวชนดีเด่น  และรับโอวาทจากพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561  ที่ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาลค่ะ  ระหว่างรอนักศึกษารับรางวัลคุณครูก็เดินสำรวจบริเวณโดยรอบทำเนียบรัฐบาลเก็บภาพมาฝากนะคะ
สวัสดีปีจอ 2561
        28 ธันวาคม 2561  บุคลากรของ กศน.อำเภอเสนาได้ทำอาหารทานร่วมกัน  มอบของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ให้กัน  นำของขวัญมาจับสลาก  และจับรางวัลพิเศษ  พร้อมกับรับพรปีใหม่จากท่าน ผอ.วิญญา คงฉิม  ท่ามกลางอากาศหนาวๆ ค่ะ  เก็บภาพต้อนรับปีจอมาฝากนะคะ
อบรมสะเต็มศึกษา
        สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  จัดโครงการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM Education  ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  จำนวน 4 รุ่น  โดยท่านเลขาธิการสำนักงาน กศน.  มาเป็นประธานเปิดการอบรมในรุ่นที่ วันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 ค่ะ  เก็บภาพมาฝากนะคะ
ฟอร์มการเขียนวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศวันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561


ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน  ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
        21 ธันวาคม 2560  กศน.อำเภอเสนาจัดโครงการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมและประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอเสนา  ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา  บุคลากร กศน.อำเภอเสนา  และประธานองค์กรนักศึกษาทั้ง 18 กลุ่ม  ที่ห้องประชุม กศน.อำเภอเสนา  เพื่อสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560  แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561  เลือกประธานองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอเสนาแทนคนเก่าที่จบหลักสูตรไปแล้ว (คนยืนสวมเสื้อเชิ้ตขาว)  และสวัสดีปีใหม่คณะกรรมการสถานศึกษาด้วยค่ะ  เก็บภาพมาฝากนะคะ

 


วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561


ภูมิใจในความเป็นไทย
        16-17 ธันวาคม 2560  กศน.อำเภอเสนาจัดโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและภูมิใจในความเป็นไทย  ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ที่จังหวัดสิงห์บุรี  วันแรกเป็นการศึกษาเรียนรู้ร่องรอยประวัติศาสตร์ชาวบางระจัน  โดยปราชญ์ชาวบ้าน  สมาชิกสภาจังหวัดสิงห์บุรี สมคิด ม่วงเทศ  วันที่สองอบรมปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินตามพระราโชบายพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  โดยวิทยากรปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน “ทัพองค์ดำ”  เก็บภาพความประทับใจมาฝากนะคะ
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจัน  ชมการแสดงแสงสีเสียง  มรดกเมืองสิงห์บุรี  อนุสาวรีย์ค่ายบางระจัน
วัดโพธิ์เก้าต้น  ศึกษาเรียนรู้วิหารพระอาจารย์ธรรมโชติ  ศาลวีรชนชาวบางระจัน  
บ่อน้ำศักดฺสิทธิ์  คูค่ายบางระจัน  และตลาดย้อนยุค 
เตาเผาแม่น้ำน้อย  ศึกษาเรียนรู้แหล่งเตาเผาสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
วัดประโชติการาม  ศึกษาเรียนรู้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์  หลวงพ่อสิน  และหลวงพ่อทรัพย์
วัดพระนอนจักรศีร  ศึกษาเรียนรู้พระอารามหลวงที่ตกแต่งบริเวณสวยงาม  
และตลาดต้องชม
แหล่งเรียนรู้บ้าน สจ.สมคิด  ม่วงเทศ  ศึกษาเรียนรู้พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน  
และสรุปผลการศึกษาเรียนรู้ 
ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจัน  อบรมปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินตามพระราโชบายพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  
โดยวิทยากรปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน “ทัพองค์ดำ”  จากกองทัพย์บก  จังหวัดปราจีนบุรี