วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

 กล้วยหอมทอง

        เป็นพรรณไม้ล้มลุกออกเครือแล้วจะตาย  เมื่อใกล้ออกเครือจะเตรียมออกหน่อไว้ทดแทน  แต่ต้องขุดหน่อไปปลูกใหม่จึงจะแข็งแรงและต้องหมั่นดูแลจึงจะสมบูรณ์  คือปลูกยากกว่ากล้วยน้ำว้าเลยปลูกไว้ไม่มาก  นานๆ จะได้ผลผลิตให้เก็บทานสักครั้งก็ดีใจเสียมากมาย  เก็บภาพมาฝากค่ะ