วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558


สอบ E-Exam
        นักศึกษาที่ขาดสอบ N-NET  และได้แจ้งความประสงค์จะเข้าสอบ E-Exam  กำหนดสอบในวันพุธที่ 16 กันยายน 2558  เริ่มสอบเวลา 09.00 น.  ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ชั้นบน)  แต่งกายชุดนักศึกษา  เตรียมอุปกรณ์การสอบ บัตรประจำตัวนักศึกษา และบัตรประชาชนไปด้วย  ดังรายชื่อต่อไปนี้ค่ะ
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558


ได้เวลาพัฒนาตัวเองแล้วซี
        พัฒนาคนอื่นเยอะแล้ว  เมื่อมีโอกาสก็ขอเติมเต็มความรู้และฝึกทักษะให้ตัวเองบ้างนะ  วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2558  เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ทำหน้าที่นิเทศของสำนักงาน กศน.จังหวัดที่ไม่มีศึกษานิเทศก์  ที่โรงแรมวรบุรี อโยธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2558  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ  ที่โรงแรมริเวอร์วิวเพลส  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้รับประสบการณ์ดีดีจากท่านศึกษานิเทศสำนักงาน กศน.  และข้าราชการบำนาญจากสำนักงาน ก.พ.  ขอบคุณนะคะ  เก็บภาพมาฝากค่ะ

โครงการพัฒนาผู้ทำหน้าที่นิเทศของสำนักงาน กศน.จังหวัดที่ไม่มีศึกษานิเทศก์ 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านระเบียบงานสารบรรณ
และการเขียนหนังสือราชการ


วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558


กีฬา 4 สีที่ กศน.อำเภอเสนา
        12 กรกฎาคม 2558  ท่านปรเมศ ศิริรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ให้เกียรติมาเปิดการเข่งขันกีฬา กศน.เสนาต้านภัยยาเสพติด  ที่สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก  การแข่งขันกีฬาครั้งนี้ได้แบ่งคณะครูและนักศึกษาจาก 17 กศน.ตำบลออกเป็น 4 สี  ได้แก่ ทีมสีฟ้า  ทีมสีชมพู  ทีมสีม่วง  และทีมสีขาว  จัดการแข่งขันกีฬาสากล 5 ประเภท ได้แก่  ฟุตบอลชาย  ตะกร้อชาย  วอลเล่ย์บอลหญิง  แชร์บอลหญิง  เปตองผสมชาย-หญิง  และวิ่งแข่งชาย-หญิง  กีฬาพื้นบ้าน 3 ประเภท  ได้แก่  ชักกะเย่อผสมชาย-หญิง  วิ่งซุปเปอร์แมนผสมชาย-หญิง  และเรือบกผสมชาย-หญิงค่ะ 
        ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาไว้ ณ ที่นี้  ดังนี้ค่ะ  สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก  คณะกรรมการตัดสินกีฬาจากชมรมพลศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  อุปกรณ์แข่งขันกีฬาจากโรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน  ของรางวัลนักกีฬาจากวัดเจ้าเจ็ดใน  เก็บภาพการแข่งขันมาฝากนะคะ