วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ส่งเสริมคุณธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2562
        10 พฤศจิกายน 2562  กศน.อำเภอเสนา  จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ นักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2562  กิจกรรมประกอบด้วยการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมในภาคเรียนที่ 1/2562  การมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีในภาคเรียนที่ 1/2562  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2562  และการประเมินระดับการรู้หนังสือนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2562  ที่อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเสนา  เก็บภาพมาฝากนะคะ
 

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


นิเทศตรวจเยี่ยมงานกันที่ กศน.อำเภอเสนา
        เก็บภาพการนิเทศ  ตรวจเยี่ยม  ตอนต้นปีงบประมาณ 2563  มาฝากนะคะ  
      

         7 พฤศจิกายน 2562  นายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานที่ กศน.อำเภอเสนา 


        13 พฤศจิกายน 2562  นายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะนิเทศของสำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มานิเทศการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ที่ กศน.อำเภอเสนา