วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ส่งเสริมคุณธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2562
        10 พฤศจิกายน 2562  กศน.อำเภอเสนา  จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ นักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2562  กิจกรรมประกอบด้วยการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมในภาคเรียนที่ 1/2562  การมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีในภาคเรียนที่ 1/2562  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2562  และการประเมินระดับการรู้หนังสือนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2562  ที่อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเสนา  เก็บภาพมาฝากนะคะ
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น