วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555


ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเป็นช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ค่ะ แต่ทั้งผู้บริหารและคณะครูของ กศน.อำเภอเสนาเราไม่ได้หยุดตามนะคะ ช่วยกันประชาสัมพันธ์รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษา จัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ และสร้างเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาเลือก เพื่อเตรียมพร้อมรับเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ค่ะ นำผลของงานมาฝากนะคะ

แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะ

ต้นฉบับเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาเลือก ที่เปิดลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนี้ 
ทั้ง 3 ระดับ จำนวน 8 รายวิชาค่ะวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555


เทศกาลบุญกฐิน  ช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาลบุญกฐิน  ในปีนี้ครูแหม่มมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานพระราชทานผ้าพระกฐิน สำนักงาน กศน. ที่วัดศาลาลอย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ด้วยนะคะ เมื่อวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2555  และได้ไปชมสถานที่สำคัญๆ อีกหลายแห่งในจังหวัดสุรินทร์ เช่น วัดบูรพาราม อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง บ้านท่าสว่าง ศูนย์ฯฝึกสุรินทร์  เลยเก็บบุญเก็บภาพมาฝากค่ะ

สถานที่ทอและจำหน่ายผ้าไหมบ้านท่าสว่างเคยมาแล้วครั้งหนึ่ง
ครั้งนี้ได้มาอีกก็ยังเห็นมีผู้สนใจมาเยี่ยมชมและซื้อผ้าไหมกันมากมายค่ะ

ศูนย์ฯฝึกสุรินทร์ก็เคยมาแล้ว มาครั้งนี้ได้เห็นว่ามีการปรับเปลี่ยนชนิดและแปลงปลูกพืชด้วย
เพื่อให้เหมาะกับฤดูกาลและปรับปรุงดินด้วยค่ะ


วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555


จำนวนนักศึกษา กศน.เสนา ภาคเรียนที่ 2/2555


เก่าไปเก่ามา  เมื่อฤดูโยกย้ายมาเยือน ผอ.ภัชราพร มีรสสม ได้ย้ายจาก 

กศน.อำเภอเสนาไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555    

สับเปลี่ยนกับ ผอ.พานิช ศรีงาม ที่ย้ายจาก กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยามาเป็น ผอ.กศน.

อำเภอเสนาแทนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ค่ะ ผอ.ภัชราพร มีรสสม เคยเป็น ผอ.ที่ กศน.อำเภอเสนา

ช่วงปี 2537-2544 และปี 2550-2555ผอ.พานิช ศรีงาม  เคยเป็น ผอ.ที่ กศน.อำเภอเสนา

ช่วงปี 2544-2550 และกลับมาครั้งนี้ปี 2555
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555


กศน.อำเภอเสนาเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  โดยรับสมัครที่ กศน.ตำบล ระหว่างวันที่ 1-26 ตุลาคม 2555 ที่ กศน.อำเภอ ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2555  และกำหนดเปิดภาคเรียนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 ค่ะ


กศน.อำเภอเสนาเตรียมพร้อมจัดการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555     เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2555 ครูแหม่มได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือก ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ที่จังหวัดสระบุรี จัดโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อลดปัญหาจากการที่มีจำนวนรายวิชามากเกินไป ทำให้เพิ่มภาระงานและเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจำนวนมาก  ได้โครงสร้างหลักสูตรที่พัฒนาแล้ว ดังนี้ค่ะ

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555


"สอบ" ภาคเรียนนี้ไม่ต้องหนีน้ำ  ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2555 ส่วนใหญ่ก็วุ่นๆ อยู่กับการวัดผลประเมินผลหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ค่ะ  ตั้งแต่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายสนามสอบ วันที่ 26 สิงหาคม 2555 ประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ วันที่ 13 กันยายน 2555 รับข้อสอบปลายภาคเรียน วันที่ 15-16 กันยายน 2555 สอบปลายภาคเรียนในรายวิชาบังคับ วันที่ 23 กันยายน 2555 สอบปลายภาคเรียนในรายวิชาเลือก วันที่ 24-28 กันยายน 2555 จัดทำคะแนน และประกาศผลการเรียนในวันที่ 30 กันยายน 2555 ค่ะ  ปีนี้น้ำไม่ท่วมตลาดบ้านแพนเลยได้ใช้สนามสอบที่โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เช่นเคย  มีเจ้าหน้าที่จากสถาบัน กศน.ภาคกลางมานิเทศสนามสอบด้วยนะคะ เก็บภาพนั่นนิดนี่หน่อยมาฝากค่ะ
วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555


ทำดี..ให้แม่  เดือนสิงหาคมเป็นเดือนแห่งความชุ่มฉ่ำสดชื่น ทั้งคน สัตว์ และต้นไม้ล้วนมีความสุขจากฝน ที่สำคัญเป็นเดือนของ “แม่” ปกติครูแหม่มก็ดูแลพ่อและแม่ทุกวันอยู่แล้วล่ะค่ะ เมื่อถึงเดือนพิเศษก็อยากทำสิ่งพิเศษให้บ้าง เนื่องจากเป็นปีแห่งพุทธยันตรี (2555 + 45 = 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) เลยเลือกไปบวชชีพราหมณ์ ที่วัดแก้วสุวรรณ ตำบลชายนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ ตั้งแต่เช้าวันที่ 20 - เช้าวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ท่านเจ้าอาวาสได้บอกบุญมานานแล้วค่ะแต่ไม่มีเวลาไป เมื่อละหน้าที่จากการงาน ครอบครัว และสังคมได้ เลยไปหาอาหารใจให้ตนเอง และทำความดีให้แม่ด้วย  ได้นุ่งขาวห่มขาว รักษาศีล 8 ฝึกปฏิบัติธรรมในแต่ละวันมีการทำวัตรเช้า ตักบาตร ถวายสังฆทาน สมาธิภาวนา ฟังธรรมบรรยาย ทำวัตรเย็น และฟังธรรมบรรยาย (จากเจ้าอาวาสวัดจรเข้ไล่ เจ้าอาวาสวัดเทพมงคล เจ้าอาวาสวัดพยอม พระวัดสามกอ เจ้าอาวาสวัดแก้วสุวรรณ เจ้าอาวาสวัดลาดบัวหลวง) ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้มีทั้งหญิงและชาย ทั้งเด็กจนถึงผู้ชราค่ะ  เก็บบุญมาฝากนะคะ

ประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เมื่อวันที่ 6-8 สิงหาคม 2555
ครูแหม่มได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (รายวิชาเลือก) ภาคเรียนที่ 1/2555 ที่โรงแรม
 Unico  Grand Sandara Cha-Am จังหวัดเพชรบุรี มี 16 จังหวัดเข้าร่วม คือ   พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ชันนาท สมุทรปราการ สระแก้ว จันทบุรี ระยอง ชลบุรี และ กทม. ในการจัดทำครั้งนี้ทุกขั้นตอนมีระบบและรัดกุมดีมาก ค่ะ ตั้งแต่ตรวจทานแบบทดสอบ แก้ไข ส่งพิมพ์ต้นฉบับ ตรวจความสมบูรณ์บรรจุซองส่งมอบให้ กทม.จัดเก็บ เพื่อส่งโรงพิมพ์ต่อไปมีเวลาว่างในช่วงเช้าและช่วงใกล้ค่ำเลยไปเก็บกลิ่นไอทะเล จากหาดชะอำมาฝากค่ะ   


จัดหาทุนสร้างห้องประชุม กศน.อำเภอเสนา วกเราชาว กศน.อำเภอเสนา อยากได้ห้องประชุมที่เป็นของ เราเองค่ะสำหรับจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย เพื่อความสะดวก ประหยัดค่าเช่าห้องประชุม และให้นักศึกษาผูกพัน  กับสถานศึกษา  เมื่อส่วนกลางไม่ได้จัดสรรงบลงทุนมาให้ จำเป็นต้องจัดหาทุนทางสังคมนะคะ โดยจัดทำ"โครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์จัดหาทุนสร้างห้องประชุม กศน.อำเภอเสนา" ขึ้น ได้จัดทอดฯ ไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2553 แต่ยังได้ทุนไม่เพียงพอ จึงจัดทอดเพื่อหาเงินสมทบเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2555 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมทรง พันธุ์เจริญวรกุล มาร่วมทำบุญด้วยค่ะ  ซึ่งรายได้ทั้งสองครั้งคงเพียงพอในการก่อสร้างโครงร่างพอกันแดดกันฝนไปก่อน แม้จะยังไม่สมบูรณ์แต่ก็คงใช้ประโยชน์ได้แล้วล่ะค่ะ เก็บภาพเก็บบุญมาฝากนะคะ 

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


กำหนดการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ  กศน.อำเภอเสนา
นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่  ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติวัดสามกอ  ตำบลสามกอ  อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ---------------------------------------------------------------------------
วันอาทิตย์  วันที่  ๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ วิทยากรประจำวัน  อ.ขนิษฐา / อ.อภิศักดิ์
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. - รายงานตัว แบ่งหมู่ แบ่งกอง ซักซ้อมพิธีเปิด อ.พิมพ์สุชา /อ.อภิชาติ และคณะ
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. - ปฐมนิเทศ ผอ.ภัชราพร มีรสสม
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. - พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอเสนา (ท่านรองฯธวัช  ชลารักษ์)  
- ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  (สมชายส่งเทียน / ระวีวรรณ ส่งพวงมาลัยคล้องมือ)
- ถวายราชสดุดี
- ผอ.กศน.อำเภอเสนา กล่าวรายงาน
- ประธานกล่าวเปิด  กล่าวปราศัย              
๑๐.๐๐-๑๐.๔๕ น. - หลักสูตรลูกเสือวิสามัญ (๔๕ นาที)  รองฯสันติ บุญชุ่ม
๑๐.๔๕ - ๑๑.๓๐ น. - กิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติ (๔๕ นาที)  อ.โฆษิต มณีอินทร์
๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. - บทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นลูกเสือวิสามัญ (๓๐ นาที)  อ.อภิชาติ  อำไพภักดิ์
๑๒.๐๐ - ๑๒.๕๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๕๐ - ๑๓.๐๐ น. - กิจกรรมนันทนาการ    อ.สายรุ้ง / อ.อภิศักดิ์  และคณะครู กศน.เสนา
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. - การประชุมคณะกรรมการประจำกองลูกเสือวิสามัญ (๖๐ นาที)  ผอ.นงลักษณ์ / อ.พิมพ์สุชา และคณะ
๑๔.๐๐ - ๑๔.๔๕ น. - ระเบียบแถว (๔๕ นาที)  ผอ.ชัชรินทร์ / อ.อุดม และคณะครู กศน.อำเภอเสนา
๑๔.๔๕ - ๑๕.๐๐ น. - พัก
๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. - การประชุมกอง (๖๐ นาที) อ.พิมพ์สุชา / อ.สมชาย และคณะ
- พิธีเปิด (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก ) (๑๐ นาที) อ.สมชาย ปุ่นอุดม
- เพลงเกม (๕ นาที)  สายรุ้ง , ปิยธิดา , นักรบ , พิเนตร
- การสอนเนื้อหา (๓๕ นาที) ผอ.สมควร วงษ์แก้ว
ฐานที่ ๑. คำปฏิญาณ และกฏ นงนภัส ,ขนิษฐา / มะลิ , ระวีวรรณ
ฐานที่ ๒. กางและรื้อเต๊นท์ พิเนตร , สมประสงค์ / นักรบ , พรพรรณ /อ.อภิชาติ อ.อุดม
ฐานที่ ๓. สาธิตการบรรจุเครื่องหลัง  พิมพ์สุภา , ศิริพร / ฉันทนา , ปิยธิดา /อ.อภิศักดิ์
ฐานที่ ๔. การผูกเงื่อน (พิรอด , ขัดสมาธิ , ตะกรุดเบ็ด) ทัศนีย์, แววดาว /สุนันทรา, จิราพร /อ.พนม
- การเล่าเรื่องสั้น (๓ นาที)  อ.สมชาย 
- พิธีปิด (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ , ชักธงลง , เลิก) (๗ นาที)  
๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. -  ปิดการฝึกอบรม
** เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ข้อแนะนำ
๑.  แต่งกายด้วยชุดลูกเสือ และชุดลำลอง
๒.  ร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. (เช็คชื่อผู้เข้ารับการอบรม เช้า และ เย็น)
๓.  ประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย  และอย่าทำให้สถานศึกษาเสื่อมเสียโดยเด็ดขาด

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555

รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2555


ระดับประถมศึกษา  ทักษะการเรียนรู้(ทร11001)  ภาษาไทย(พท11001) วิทยาศาสตร์(พว11001)  ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ(อช11001)  เศรษฐกิจพอเพียง(ทช11001)


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ทักษะการเรียนรู้(ทร21001)  ภาษาไทย(พท21001) วิทยาศาสตร์(พว21001)  ช่องทางการพัฒนาอาชีพ(อช21001)  เศรษฐกิจพอเพียง(ทช21001)


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ทักษะการเรียนรู้(ทร31001)  ภาษาไทย(พท31001) วิทยาศาสตร์(พว31001)  ช่องทางการขยายอาชีพ(อช31001)  เศรษฐกิจพอเพียง(ทช31001)  ศิลปศึกษา(ทช31003)
รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2555  กศน.อำเภอเสนาเปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2555 (เว้นวรรคช่วงเทศกาลสงกรานต์) ทั้งตั้งรับที่ กศน.อำเภอ และบุกเข้า กศน.ตำบล เมื่อปิดรับบสมัครได้ยอดนักศึกษาทั้งสิ้น 1,100 คน แยกเป็นระดับประถมศึกษา 257 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 318 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 525 คน ซึ่งเกินพอกับความรับผิดชอบของครูจำนวน 17 คน นิดหน่อยค่ะ


วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555


ประเมินปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  จากการใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (รุ่นใช้พร้อมกันทั่วประเทศ) มาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ได้ครบวาระของนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรนี้รุ่นแรกค่ะ  กศน.อำเภอแสนาจึงจัดประชุมคณะกรรมการประเมินปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ในรายวิชาเลือก) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 โดยมีการปรับออกและปรับเข้าบางรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนปี 2558 พร้อมทั้งได้จัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตรใหม่ทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยนะคะ