วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555


กศน.อำเภอเสนาเตรียมพร้อมจัดการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555     เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2555 ครูแหม่มได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือก ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ที่จังหวัดสระบุรี จัดโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อลดปัญหาจากการที่มีจำนวนรายวิชามากเกินไป ทำให้เพิ่มภาระงานและเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจำนวนมาก  ได้โครงสร้างหลักสูตรที่พัฒนาแล้ว ดังนี้ค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น