วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555


"สอบ" ภาคเรียนนี้ไม่ต้องหนีน้ำ  ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2555 ส่วนใหญ่ก็วุ่นๆ อยู่กับการวัดผลประเมินผลหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ค่ะ  ตั้งแต่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายสนามสอบ วันที่ 26 สิงหาคม 2555 ประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ วันที่ 13 กันยายน 2555 รับข้อสอบปลายภาคเรียน วันที่ 15-16 กันยายน 2555 สอบปลายภาคเรียนในรายวิชาบังคับ วันที่ 23 กันยายน 2555 สอบปลายภาคเรียนในรายวิชาเลือก วันที่ 24-28 กันยายน 2555 จัดทำคะแนน และประกาศผลการเรียนในวันที่ 30 กันยายน 2555 ค่ะ  ปีนี้น้ำไม่ท่วมตลาดบ้านแพนเลยได้ใช้สนามสอบที่โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เช่นเคย  มีเจ้าหน้าที่จากสถาบัน กศน.ภาคกลางมานิเทศสนามสอบด้วยนะคะ เก็บภาพนั่นนิดนี่หน่อยมาฝากค่ะ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น