วันพุธที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557


ต้อนรับเปิดเทอม 1/2557
        เมื่อวันที่ มิถุนายน 2557 กศน.อำเภอเสนาต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ประธานโดย ผอ.พานิช ศรีงาม  ด้วยการประกอบพิธีไหว้ครูพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย มอบเกียรติบัตรผู้มีคุณธรรมเพื่อส่งเสริมคนดีของสังคม ปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแผนการเรียนได้และจบตามกำหนด และปรับพื้นฐานการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ต่อไป โดยคุณครูขนิษฐา ลีลาชัยเจริญภัณฑ์  เก็บภาพมาฝากค่ะ

ช่วยกันเตรียม

เริ่มจากไหว้ครู  มอบเกียรติบัตร  ปฐมนิเทศนักศึกษา  จบด้วยปรับพื้นฐานการเรียนวิชาภาษาไทย

แล้วก็ช่วยกันเก็บ