วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563

 วัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1/2563

        เก็บภาพการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1/2563  ของ กศน.อำเภอเสนา  มาฝากดังนี้ค่ะ

        11 ตุลาคม 2563  สอบ N-NET  ที่สนามโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

        24-25 ตุลาคม 2563  สอบปลายภาคเรียน  ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

        28 ตุลาคม 2563  ตรวจกระดาษคำตอบ  ที่สถาบัน กศน.ภาคกลาง

        30 ตุลาคม 2563  สอบ E-Exam  ที่ศูนย์สอบ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา

        8 พฤศจิกายน 2563  สอบซ่อมแบบออนไลน์  ที่สนามสอบ กศน.อำเภอเสนา  "ขอขอบคุณท่านอาจารย์เอกชัย ยุติศรี  ที่นำการสอบซ่อมของ กศน.เสนา  เผยแพร่ที่กลุ่มไลน์ ITw NFE(483) ไว้ ณ ที่นี้ค่ะ" 

        24 พฤศจิกายน 2563  ตรวจไขว้เอกสารการจบหลักสูตร  กับ กศน.อำเภอบางซ้าย  ที่ สนง.กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา