วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560


จัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2560
        19-21 กรกฎาคม 2560  บุคลากรของ กศน.อำเภอเสนาประกอบด้วย  ผอ.วิญญา  ครูแหม่ม  ครูต้อม  ครูกุ้ง  ครูไก่  ครูอิ๋ม  ครูเป๊าะ  ครูกิ๊ฟ  ครูอาร์ม  และครูแป้ง  เข้าร่วมคัดเลือกข้อสอบและจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2560  รายวิชาเลือก  และรายวิชาบังคับ (ซ่อม)
         1 สิงหาคม 2560  ผอ.วิญญา  ครูแหม่ม  และครูต้อม  ได้ไปร่วมบรรณาธิการข้อสอบอีกครั้งค่ะ  ในภาคเรียนนี้จัดที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เก็บภาพมาฝากนะคะ