วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562


ประชุมเดือนพฤศจิกายน 2562 เตรียมการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563

        เก็บภาพการประชุมในเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อเตรียมการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563  มาฝากดังนี้ค่ะ

         5 พฤศจิกายน 2562  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดประชุมผู้บริหาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  ที่ห้องประชุมกรุงเก่า สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา         7 พฤศจิกายน 2562  ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอเสนา  ที่ห้องประชุม กศน.อำเภอเสนา
         15 พฤศจิกายน 2562  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 รุ่นที่ 2  ที่ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        19 พฤศจิกายน 2562  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดโครงการประชุมกลุ่มงานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2/2562  ที่ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ส่งเสริมคุณธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2562
        10 พฤศจิกายน 2562  กศน.อำเภอเสนา  จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ นักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2562  กิจกรรมประกอบด้วยการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมในภาคเรียนที่ 1/2562  การมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีในภาคเรียนที่ 1/2562  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2562  และการประเมินระดับการรู้หนังสือนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2562  ที่อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเสนา  เก็บภาพมาฝากนะคะ
 

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


นิเทศตรวจเยี่ยมงานกันที่ กศน.อำเภอเสนา
        เก็บภาพการนิเทศ  ตรวจเยี่ยม  ตอนต้นปีงบประมาณ 2563  มาฝากนะคะ  
      

         7 พฤศจิกายน 2562  นายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานที่ กศน.อำเภอเสนา 


        13 พฤศจิกายน 2562  นายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะนิเทศของสำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มานิเทศการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ที่ กศน.อำเภอเสนา