วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2559


ลงนามถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
        10 สิงหาคม 2559  บุคลากรของ กศน.อำเภอเสนา  ได้เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพร   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ  ศาลาสหทัยสมาคม  พระบรมมหาราชวัง  ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง    บันทึกภาพในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีมาฝากค่ะวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559


จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
        1-2 สิงหาคม 2559  บุคลากรของ กศน.อำเภอเสนา  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตำแหน่งครูอาสาสมัคร ฯ  ครู กศน.ตำบล  และครู ศรช.  ที่โรงแรมริเวอร์วิวเพลส  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเก็บภาพมาฝากค่ะวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559


การสอนแบบโครงงาน
        25-26 กรกฎาคม 2559  ผู้บริหารและคณะครูของ กศน.อำเภอเสนา  เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้การทำโครงงานสำหรับครู กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 2  ที่ชลพฤกษ์รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก  โดยมีอาจารย์กัลยา หอมดี  เป็นวิทยากร  ท่านใจดี  สอนแบบฝึกให้ทำจำได้นาน  น่าเรียนรู้  เข้าใจได้จริงๆ  ขอบคุณค่ะ  เก็บภาพมาฝากนะคะ 
ค่ายส่งเสริมประชาธิปไตยและการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
          23-24 กรกฎาคม 2559  กศน.อำเภอเสนา  ได้พาคณะครูและนักศึกษา  จำนวน 150 คน  ไปเข้าค่ายตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  ที่กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 21  จังหวัดชลบุรี  เพื่อฝึกให้นักศึกษามีระเบียบวินัย  กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  รักและศรัทธาในสถาบันหลักของไทย  และเข้าใจการออกเสียงลงประชามัติร่างรัฐธรรมนูญ  เก็บภาพบางส่วนของกิจกรรมมาฝากค่ะ