วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559


การสอนแบบโครงงาน
        25-26 กรกฎาคม 2559  ผู้บริหารและคณะครูของ กศน.อำเภอเสนา  เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้การทำโครงงานสำหรับครู กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 2  ที่ชลพฤกษ์รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก  โดยมีอาจารย์กัลยา หอมดี  เป็นวิทยากร  ท่านใจดี  สอนแบบฝึกให้ทำจำได้นาน  น่าเรียนรู้  เข้าใจได้จริงๆ  ขอบคุณค่ะ  เก็บภาพมาฝากนะคะ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น