วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559


จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
        1-2 สิงหาคม 2559  บุคลากรของ กศน.อำเภอเสนา  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตำแหน่งครูอาสาสมัคร ฯ  ครู กศน.ตำบล  และครู ศรช.  ที่โรงแรมริเวอร์วิวเพลส  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเก็บภาพมาฝากค่ะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น