วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559


ค่ายส่งเสริมประชาธิปไตยและการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
          23-24 กรกฎาคม 2559  กศน.อำเภอเสนา  ได้พาคณะครูและนักศึกษา  จำนวน 150 คน  ไปเข้าค่ายตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  ที่กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 21  จังหวัดชลบุรี  เพื่อฝึกให้นักศึกษามีระเบียบวินัย  กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  รักและศรัทธาในสถาบันหลักของไทย  และเข้าใจการออกเสียงลงประชามัติร่างรัฐธรรมนูญ  เก็บภาพบางส่วนของกิจกรรมมาฝากค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น