วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2559


จัดทำต้นฉบับข้อสอบภาคเรียนที่ 1/2559
        27-29 มิถุนายน 2559  บุคลากรของ กศน.อำเภอเสนา  เข้าร่วมจัดทำต้นฉบับข้อสอบภาคเรียนที่ 1/2559 รายวิชาเลือก และรายวิชาบังคับ (ซ่อม)  ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  จัดโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่ไร่กุสุมา  จังหวัดสระบุรี  เก็บภาพบางมุมในห้องจัดทำข้อสอบ  และตะลอนไปยามเย็นในไร่กุสุมา  น้ำตกเจ็ดสาวน้อย  ตลาดอำเภอมวกเหล็ก  มาฝากค่ะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น