วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559


ยุวกาชาดนอกโรงเรียน
        16-17 มกราคม 2559  กศน.อำเภอเสนาได้จัดโครงการยุวกาชาดนอกโรงเรียน  ให้กับนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ  เพื่อให้นักศึกษามีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้อื่นดั่งคำปฏิญาณตนยุวกาชาด  
        ข้อ 1 ข้าฯ จะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
        ข้อ 2 ข้าฯ จะเป็นมิตรกับคนทั่วไป และจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม
        ข้อ 3 ข้าฯ จะรักษาอนามัยของตนเองและส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น
ที่ค่ายหัตถวุฒิจังหวัดสระบุรี  โดยได้รับความอนุเคราะห์คู่มือยุวกาชาด  และคุณครูพี่เปา  กับคุณครูพี่ดรีม  ซึ่งเป็นวิทยากรจากสภากาชาดไทย  มาให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของยุวกาชาด  งานยุวกาชาด  กฎของยุวกาชาด  และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ค่ะ  เก็บภาพมาฝากนะคะวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559


สร้างแบบทดสอบภาคเรียนที่ 2/2558
        ภาคเรียนที่ 2/2558  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดทำโครงการอบรมการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 รายวิชาเลือก และรายวิชาบังคับ (ซ่อม)  เก็บภาพมาฝากนะคะ


23-26 พฤศจิกายน 2558  บุคลากรของสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ร่วมกันออกข้อสอบ  ที่คลองทรายรีสอร์ทเขาใหญ่  จังหวัดนครราชสีมาค่ะ
 

เสร็จภาระออกข้อสอบในแต่ละวันชาว กศน.เสนาไปเรียนรู้กันที่  PLAZZA PALIO 
ไร่ทานตะวันมณีศร  งานลอยกระทงเทศบาลปากช่อง
ค่ะ
 


  13-15 มกราคม 2559  บุคลากรของสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ร่วมกันคัดเลือกข้อสอบจัดทำเป็นต้นฉบับ  ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ


วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559


ตารางสอบปลายภาค 2/2558

(ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและชื่อห้องสอบ  แต่ละรายวิชาด้วยนะคะ)วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559


ตารางสอบ N-NET ภาคเรียนที่ 2/2558

        (ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบก่อนนะคะ)