วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559


ยุวกาชาดนอกโรงเรียน
        16-17 มกราคม 2559  กศน.อำเภอเสนาได้จัดโครงการยุวกาชาดนอกโรงเรียน  ให้กับนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ  เพื่อให้นักศึกษามีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้อื่นดั่งคำปฏิญาณตนยุวกาชาด  
        ข้อ 1 ข้าฯ จะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
        ข้อ 2 ข้าฯ จะเป็นมิตรกับคนทั่วไป และจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม
        ข้อ 3 ข้าฯ จะรักษาอนามัยของตนเองและส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น
ที่ค่ายหัตถวุฒิจังหวัดสระบุรี  โดยได้รับความอนุเคราะห์คู่มือยุวกาชาด  และคุณครูพี่เปา  กับคุณครูพี่ดรีม  ซึ่งเป็นวิทยากรจากสภากาชาดไทย  มาให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของยุวกาชาด  งานยุวกาชาด  กฎของยุวกาชาด  และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ค่ะ  เก็บภาพมาฝากนะคะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น