วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559


สร้างแบบทดสอบภาคเรียนที่ 2/2558
        ภาคเรียนที่ 2/2558  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดทำโครงการอบรมการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 รายวิชาเลือก และรายวิชาบังคับ (ซ่อม)  เก็บภาพมาฝากนะคะ


23-26 พฤศจิกายน 2558  บุคลากรของสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ร่วมกันออกข้อสอบ  ที่คลองทรายรีสอร์ทเขาใหญ่  จังหวัดนครราชสีมาค่ะ
 

เสร็จภาระออกข้อสอบในแต่ละวันชาว กศน.เสนาไปเรียนรู้กันที่  PLAZZA PALIO 
ไร่ทานตะวันมณีศร  งานลอยกระทงเทศบาลปากช่อง
ค่ะ
 


  13-15 มกราคม 2559  บุคลากรของสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ร่วมกันคัดเลือกข้อสอบจัดทำเป็นต้นฉบับ  ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น