สวนหลังบ้าน

         "ความสุขที่เราสร้าง"  เป็นสวนเบญจพรรณ  ปลูกทั้งไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ  สำหรับเป็นที่ออกกำลังกาย พักผ่อน  และนำผลผลิตมาทานเอง  แบ่งปันญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน เหลือก็ขาย 


กล้วยน้ำว้านวล

        เป็นพรรณไม้ล้มลุกออกเครือแล้วจะตาย  จึงเห็นเมื่อใกล้ออกเครือจะเตรียมออกหน่อไว้ทดแทนไม่ต้องปลูกใหม่  ปลูกแทรกไว้ระหว่างไม้ยืนต้นต่าง ๆ  เป็นพืชชอบน้ำถ้าได้น้ำดีจะโตเร็วลำต้นอวบอ้วน  แต่ถ้าน้ำมากเกินไปในหน้าฝนก็อาจเป็นหนอนกอได้  ในหน้าแล้งหากขาดน้ำลำต้นจะผอมโซและหักล้ม    ใช้ประโยชน์ได้ตลอดทั้งปีจากทุกส่วนของกล้วยน้ำว้านวลค่ะ  ตั้งแต่ลำต้น ใบ ปลี และผล  เก็บภาพมาฝากนะคะ        

  สะเดา

        ปลูกเรียงไว้ชายเขตของสวน  เป็นไม้ที่ปลูกง่ายโตเร็ว  พ่อเคยบอกว่าสะเดาเป็นไม้เนื้อแข็งที่แมลงไม่กัดกินสามารถนำมาสร้างที่อยู่อาศัยได้  ในเดือนธันวาคม-มกราคมของทุกปีก็จะทยอยแตกช่อให้ได้เก็บกินกัน  ต้นพันธุ์ที่มีก้านดอกสีขาวจะแตกช่อก่อนและมีรสขมน้อย  ต่างกับต้นพันธุ์ที่มีก้านดอกสีแดงจะแตกช่อช้ากว่าและมีรสขมมาก  ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนค่ะ  เก็บภาพมาฝากนะคะ

       
 มะรุม 

        ปลูกมาหลายปี  บางครั้งแตกยอดแตกใบงดงาม  บางครั้งแห้งเหี่ยวใบร่วงหมดเหมือนจะตาย  แต่ปีนี้ช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม  ผลิดอกออกฝักให้ได้เก็บกินแล้วนะคะ  เก็บภาพมาฝากค่ะ

 


ชาวสวน

        เกษียณแล้วเวลาส่วนใหญ่จะอยู่กับบ้านและสวน  อยู่กับต้นไม้  อยู่กับสัตว์ป่า  อยู่กับธรรมชาติ  อยู่กับตัวเองไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น