วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557


กศน. เกมส์ ครั้งที่ 4
        3-7 กันยายน 2557  บุคลากรและนักศึกษาของ กศน.อำเภอเสนา  ได้ไปร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4  ที่จังหวัดชลบุรี  และทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้หลายๆ แห่งด้วยค่ะ เก็บภาพบางส่วนมาฝากนะคะ


หลวงพ่อดำ  ภูสิงห์แคมป์ 

 
 
 
สนามกีฬาราชนาวี

 
 
 ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่  สะพานวชิรวุธ  พระจุฑาธุชราชสถาน  หาดถ้ำเขาพัง  (เกาะสีชัง) 


ชายหาดแสมสาร  ไร่องุ่นและไม้ดอกSILVERLAKE  ตลาดน้ำสี่ภาค 
วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557


สานต่อภูมิคุ้มกันประเทศไทย
      กันยายน 2557  ครูแหม่มได้เข้าร่วมรับการอบรมตามครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ รุ่นที่ 2  จัดโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ป.ป.ช.  ที่ห้องประชุมใหญ่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นการจัดอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติออกแบบการสอนสอดแทรกในรายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง  เก็บภาพการอบรมมาฝากค่ะ


 
 


วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557


สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการตำแหน่งครู กศน.ตำบล
         25 สิงหาคม 2557  ครูแหม่มไปร่วมจัดทำคะแนนสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล  ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  การสอบครั้งนี้ครู ศรช. ของ กศน.อำเภอเสนาได้เป็นพนักงานราชการ 2 คน  ขอแสดงความยินดีกับครูเมย์ และครูแตมด้วยค่ะ  เก็บภาพมาฝากนะคะ

 


วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557


กศน.อำเภอเสนา สถานศึกษาพอเพียง


        21-22 สิงหาคม 2557  กศน.อำเภอเสนา ได้รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  ทั้งจากเอกสารและสภาพจริงในพื้นที่  ทั้งนี้ได้รับคำติชมและข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน  ประกอบด้วย  นายแฉล้ม นวลคำ  นายเฉลิมรัฐ พัฒน์พินิจ  นายฉัตรชัย พละเดช  ซึ่งจะได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป  เก็บภาพมาฝากค่ะ


 


        

วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557


ต้นฉบับแบบทดสอบภาคเรียนที่ 1/2557
        13-15 สิงหาคม 2557  ครูแหม่ม ครูกุ้ง ครูไก่ และครูอิ๋ม จาก กศน.อำเภอเสนา  ได้ไปร่วมจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบปลายภาคเรียน (รายวิชาเลือก) และแบบทดสอบซ่อม (รายวิชาบังคับ)  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ที่ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ  เก็บภาพมาฝากนะคะ

 
 ถอดบทเรียน สมศ. ประเมินคุณภาพการศึกษา
        หลังจากที่สำนักงานรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาของ กศน.อำเภอ ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2557  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนจากการประเมิน  ที่ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อแลกเปลียนเรียนรู้ นำผลไปพัฒนาการจัดการศึกษา และเตรียมจัดเก็บเอกสารหลักฐานสำหรับการประเมินครั้งต่อไป  เก็บภาพการประชุมมาฝากค่ะ