วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557


ถอดบทเรียน สมศ. ประเมินคุณภาพการศึกษา
        หลังจากที่สำนักงานรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาของ กศน.อำเภอ ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2557  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนจากการประเมิน  ที่ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อแลกเปลียนเรียนรู้ นำผลไปพัฒนาการจัดการศึกษา และเตรียมจัดเก็บเอกสารหลักฐานสำหรับการประเมินครั้งต่อไป  เก็บภาพการประชุมมาฝากค่ะ
        


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น