วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Big Cleaning ห้องพัสดุ กศน.อำเภอเสนา

19 ธันวาคม 2554 จากการที่น้ำท่วมมานาน บุคลากรของ กศน.อำเภอเสนา จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดและเคลื่อนย้ายสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สำหรับสิ่งของที่หมดสภาพแล้ว
ได้นำไปรวมไว้เพื่อรอจำหน่ายต่อไปพี่ช่วยน้อง ที่โรงเรียนวัดตาลเอน

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2554 ชาว กศน.มารวมตัวกันที่โรงเรียนวัดตาลเอน เพื่อร่วมกิจกรรม พี่ช่วยน้อง ซ่อม สร้าง ล้างโรงเรียน ให้น้องๆ โรงเรียนวัดตาลเอน ในการนี้ กศน.อำเภอเสนา ได้เข้าร่วมพิธีเปิด และต้อนรับคณะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการด้วย 


บายศรีสู่ขวัญ มอบเกียรติบัตร และปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/54

จะจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ  มอบเกียรติบัตร  และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/54 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2554 เวลา 8.00 - 12.00 น. รายละเอียดตามกำหนดการ

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สำรวจค่ายลูกเสือพรหมวัฒนาแคมป์

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554  งานกิจการนักศึกษา กศน.อำเภอเสนา  ได้เดินทางไปติดต่อประสานงานและสำรวจเส้นทาง ณ ค่ายลูกเสือพรหมวัฒนาแคมป์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี จากการสำรวจค่ายมีความพร้อมที่จะรับนักศึกษาเข้าฝึกอบรมลูกเสือ จำนวน 150 คน  ที่พักสะดวกสบาย มีห้องน้ำเพียงพอสำหรับบริการทั้งในที่พัก และบริเวณรอบๆ   กิจกรรมเหมาะสมกับนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ  และได้กำหนดวันในการเข้าค่าย ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพัันธ์ 2555  นี้ค่ะ


ขอนำภาพบริเวณโดยรอบของค่ายมาให้ชมกัน ดังนี้ ค่ะ


ห้องพักอาจยังไม่เรียบร้อยนะคะ  เพราะว่าโรงเรียนที่มาเข้าค่ายกำลังจะออกจากทีีพักพอดี 
คณะครู กศน.อำเภอเสนา เตรียมจัดหนัก ได้แล้วค่ะ