วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สำรวจค่ายลูกเสือพรหมวัฒนาแคมป์

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554  งานกิจการนักศึกษา กศน.อำเภอเสนา  ได้เดินทางไปติดต่อประสานงานและสำรวจเส้นทาง ณ ค่ายลูกเสือพรหมวัฒนาแคมป์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี จากการสำรวจค่ายมีความพร้อมที่จะรับนักศึกษาเข้าฝึกอบรมลูกเสือ จำนวน 150 คน  ที่พักสะดวกสบาย มีห้องน้ำเพียงพอสำหรับบริการทั้งในที่พัก และบริเวณรอบๆ   กิจกรรมเหมาะสมกับนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ  และได้กำหนดวันในการเข้าค่าย ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพัันธ์ 2555  นี้ค่ะ


ขอนำภาพบริเวณโดยรอบของค่ายมาให้ชมกัน ดังนี้ ค่ะ


ห้องพักอาจยังไม่เรียบร้อยนะคะ  เพราะว่าโรงเรียนที่มาเข้าค่ายกำลังจะออกจากทีีพักพอดี 
คณะครู กศน.อำเภอเสนา เตรียมจัดหนัก ได้แล้วค่ะ

1 ความคิดเห็น: