วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561


กศน.อำเภอเสนาปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561
        2 กันยายน 2561  กศน.อำเภอเสนา  จัดโครงการเสริมสร้างความสามารถพิเศษและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ  ภาคเรียนที่ 1/2561  ครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากพันตรีธนัญชัย  เกิดแก้ว และคณะ  มลฑลทหารบกที่ 17  ค่ายสุรสีย์  มาแนะแนวการรับราชการทหาร  การสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร  และการเป็นทหารกองประจำการ    ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะครูโรงเรียนเซ็นจอห์นบัปติส   มาเป็นกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานของนักศึกษาที่คัดเลือกมาจาก 18 กลุ่มผู้เรียน  ที่อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเสนา  เก็บภาพมาฝากนะคะ