วันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557


ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอเสนา "คนใหม่"
        เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557  กศน.อำเภอเสนาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556  เป็นการพบปะกันครั้งแรกของคณะกรรมการชุดใหม่  โดยมีสาระสำคัญคือการรายงานผลการปฏิบัติงานในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา  แจ้งแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2557  และเลือกประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  โดยมติที่ประชุมได้เลือกนายปรีชา  ดัสดุลย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางนมโค เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอเสนาคนใหม่ (ภาพล่าง ยืนตรงกลาง สวมแว่นตาค่ะ)  เก็บภาพการประชุมมาฝากนะคะ