วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555เก่าไปเก่ามา  เมื่อฤดูโยกย้ายมาเยือน ผอ.ภัชราพร มีรสสม ได้ย้ายจาก 

กศน.อำเภอเสนาไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555    

สับเปลี่ยนกับ ผอ.พานิช ศรีงาม ที่ย้ายจาก กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยามาเป็น ผอ.กศน.

อำเภอเสนาแทนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ค่ะ ผอ.ภัชราพร มีรสสม เคยเป็น ผอ.ที่ กศน.อำเภอเสนา

ช่วงปี 2537-2544 และปี 2550-2555ผอ.พานิช ศรีงาม  เคยเป็น ผอ.ที่ กศน.อำเภอเสนา

ช่วงปี 2544-2550 และกลับมาครั้งนี้ปี 2555
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น