วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555

รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2555  กศน.อำเภอเสนาเปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2555 (เว้นวรรคช่วงเทศกาลสงกรานต์) ทั้งตั้งรับที่ กศน.อำเภอ และบุกเข้า กศน.ตำบล เมื่อปิดรับบสมัครได้ยอดนักศึกษาทั้งสิ้น 1,100 คน แยกเป็นระดับประถมศึกษา 257 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 318 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 525 คน ซึ่งเกินพอกับความรับผิดชอบของครูจำนวน 17 คน นิดหน่อยค่ะ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น