วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561


อบรมสะเต็มศึกษา
        สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  จัดโครงการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM Education  ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  จำนวน 4 รุ่น  โดยท่านเลขาธิการสำนักงาน กศน.  มาเป็นประธานเปิดการอบรมในรุ่นที่ วันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 ค่ะ  เก็บภาพมาฝากนะคะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น