วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561


จัดทำข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
        สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้มอบหมายให้ กศน.อำเภอทั้ง 16 แห่ง  ออกข้อสอบรายวิชาเลือก  และข้อสอบซ่อมรายวิชาบังคับ  และได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560  ซึ่งได้จัดประชุมเตรียมความพร้อม  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  ทำการคัดเลือกและจัดทำต้นฉบับข้อสอบ  เมื่อวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561  และบรรณาธิการข้อสอบ  เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561  ที่ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เก็บภาพการทำงานมาฝากนะคะ

 
 
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น