วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


ค่ายส่งเสริมประชาธิปไตย นักศึกษา กศน.อำเภอเสนา
        22-23 ธันวาคม 2561  กศน.อำเภอเสนา  จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนักศึกษา กศน.อำเภอเสนา  ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ที่ค่ายสมพล โตรักษา  จังหวัดกาญจนบุรี  เก็บภาพมาฝากนะคะ   
  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น