วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558


เตรียมและสอบภาคเรียนที่ 2/2557
        ก่อนสิ้นภาคเรียนที่ 2/2557  กศน.อำเภอเสนาได้จัดโครงการเติมเต็มความรู้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์  ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558  ดำเนินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET)  ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558  และสอบปลายภาคเรียน  ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2558  เก็บภาพในแต่ละกิจกรรมมาฝากนะคะ          

        โครงการเติมเต็มความรู้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ค่ะ  เพื่อให้นักศึกษาที่คาดว่าจะจบมีความพร้อมสำหรับการสอบและมีผลการเรียนดีขึ้น  จัดที่ กศน.อำเภอเสนา

        สอบประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ค่ะ  ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์"  มีท่านผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาตรวจเยี่ยม

        สอบปลายภาคเรียนค่ะ  ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”  ภาพที่4 ซ้ายมือ (นับจากบนลงล่าง)  ท่านผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเสนาสอบถามเหตุผลในการมาเรียนนักศึกษากลุ่มสูงวัย  ได้รับคำตอบน่ารักๆ เลยนำมาฝาก  "เมื่อก่อนอยากเรียนแต่ไม่มีโอกาสตอนนี้มีโอกาสแล้วจึงมาเรียน"  และ  "อยากให้เด็กๆ ที่มีความพร้อมแต่ไม่สนใจที่จะเรียนได้ดูเป็นแบบอย่าง"...เอ! แล้วเด็กๆ จะคิดได้กันใหมน๊า?


สอบซ่อมค่ะ  ที่อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเสนาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น