วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558


พระเทพทรงบุญ

เนื้อเพลง : พระเทพทรงบุญ
ผู้ประพันธ์เพลง : ครูลพ บุรีรัตน์
นักร้อง : คัฑลียา มารศรี


...ดนตรี...
...เจริญลาภ
เจริญยศ เจริญวัย
เจริญใน บุญบารมีเลิศล้ำ
สมเด็จพระเทพที่ฟ้า
ส่งมาช่วยนำ..
เจริญรอยธรรม
เจริญรอยไทย
...ด้านกวีศรีประชา
ข้าบาทไพร่ฟ้า
เทิดพระปรีชาทั่วไป
ร้อยกรองบทกลอน
ซึ้งซ่อนงานศิลป์ของไทย
แหละเป็นหลักชัย
ของนักเพลงสยาม
...เอาใจร่วม
มารวมร้อยเป็นเกลียวกลม
ทอแทนพรม
ปูรองลาดพระบาทตาม
แล้วโปรยไม้ดอกหมื่นสี
ที่พรมลาดงาม
บูชาในนามนักเพลงทุกคน
...เมื่อพระเทพสถิตใน
ขอให้ปวงภัย
จงหลบเลี่ยงไปให้พ้น
ด้วยแรงบุญญา
ด้วยพรจากฟ้าเบื้องบน
โปรดบันดาลดล
ให้พระองค์ทรงพระเจริญ
...ดนตรี...
...เอาใจร่วม
มารวมร้อยเป็นเกลียวกลม
ทอแทนพรม
ปูรองลาดพระบาทตาม
แล้วโปรยไม้ดอกหมื่นสี
ที่พรมลาดงาม
บูชาในนามนักเพลงทุกคน
...เมื่อพระเทพสถิตใน
ขอให้ปวงภัย
จงหลบเลี่ยงไปให้พ้น
ด้วยแรงบุญญา
ด้วยพรจากฟ้าเบื้องบน
โปรดบันดาลดล
ให้พระองค์ทรงพระเจริญ
**************************************************

ภาพแห่งความหลังภาพแห่งความภาคภูมิใจ

พระนครศรีอยุธยา  2542

พระนครศรีอยุธยา 2542

อ่างทอง 2536

อ่างทอง 2534


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น