วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558


สอนงานกันที่ กศน.อำเภอเสนา
        16-17 เมษายน 2558  กศน.อำเภอเสนาจัดโครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอเสนา (Coaching)  ที่ห้องประชุม กศน.อำเภอเสนา  โดยให้หัวหน้างานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หัวหน้างานการศึกษาต่อเนื่อง  หัวหน้างานการเงิน  และหัวหน้างานการศึกษาตามอัธยาศัย  สอนงานให้กับครูอาสาสมัครฯ  ครู กศน.ตำบล  และครู ศรช.  เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ครบถ้วน ทันระยะเวลาที่กำหนด และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  เก็บภาพมาฝากค่ะ

 
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น