วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558


ประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการ และ ทำบุญสำนักงาน
        เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558  กศน.อำเภอเสนาจัดโครงการประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการ  ทั้งภาคนักศึกษาและภาคประชาชนเพื่อปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองดี  ประกอบด้วย ร้องเพลง เรียงความ และคลิปวีดิโอค่ะ  และในวันที่ 5 มีนาคม 2558  บุคลากรและกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอเสนา  ทำบุญเลี้ยงพระเพลเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ  เก็บภาพทั้งสองงานมาฝากนะคะ

ภาพโครงการประกวดค่านิยมหลัก 12ประการค่ะ

ภาพทำบุญสำนักงานค่ะ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น