วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563


ร่วมกิจกรรมในเดือนมิถุนายน 2563

        เก็บภาพบางกิจกรรมที่เข้าร่วมในเดือนมิถุนายน 2563  มาฝากดังนี้ค่ะ

        1​ มิถุนายน​ 2563  ร่วมประชุมขับเคลื่อนงบฟื้นฟูเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19  ที่หอประชุมอำเภอเสนา 

        3​ มิถุนายน​ 2563  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลเสนา  ที่โรงพยาบาลเสนา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


        8​ มิถุนายน​ 2563  คณะนิเทศจาก สนง.กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประเมินกศน.ตำบล 5 ดีพรีเมี่ยม  ที่ กศน.ตำบลบ้านโพธิ์

        23 มิถุนายน 2563  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาใหม่ยกชุด  เนื่องจากกรรมการชุดเดิมหมดวาระ  สาระสำคัญของการประชุมได้แก่  เลือกท่าน ผอ.วันชัย เที่ยงตรง เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  การเปิดเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ 1/2563 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19  และการจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน  ที่ กศน.อำเภอเสนา  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น