วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556


ตัวอย่างแบบบันทึกหลังสอน
(สำหรับผู้สอนนำผลไปพัฒนาการเรียนรู้)

-ด้านหน้า-

-ด้านหลัง-


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น