วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

        25 พฤศจิกายน 2563  สนง. กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา และแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 (ระยะที่ 2)  กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  วิทยากรจากกลุ่มงานประกันคุณภาพ สำนักงาน กศน.  และผู้ประเมินภายนอกจาก สมศ.  ที่โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เก็บภาพมาฝากค่ะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น