วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562


พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย
        20-22 กุมภาพันธ์ 2562  กศน.อำเภอเสนาได้พาบุคลากรไปศึกษาเรียนรู้เส้นทางเดินทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทยหลังเสียนกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2  ที่วัดละหารไร่  วัดลุ่มมหาชัยชุมพล  จังหวัดระยอง  ชุมชนริมน้ำจันทบูร  พิพิธภัณฑ์พานิชยนาวี  ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  จังหวัดจันทบุรี  อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  วัดปากน้ำโจ้โล้  จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ  เก็บภาพการเดินทางมาฝากนะคะ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น