วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555


จัดหาทุนสร้างห้องประชุม กศน.อำเภอเสนา วกเราชาว กศน.อำเภอเสนา อยากได้ห้องประชุมที่เป็นของ เราเองค่ะสำหรับจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย เพื่อความสะดวก ประหยัดค่าเช่าห้องประชุม และให้นักศึกษาผูกพัน  กับสถานศึกษา  เมื่อส่วนกลางไม่ได้จัดสรรงบลงทุนมาให้ จำเป็นต้องจัดหาทุนทางสังคมนะคะ โดยจัดทำ"โครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์จัดหาทุนสร้างห้องประชุม กศน.อำเภอเสนา" ขึ้น ได้จัดทอดฯ ไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2553 แต่ยังได้ทุนไม่เพียงพอ จึงจัดทอดเพื่อหาเงินสมทบเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2555 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมทรง พันธุ์เจริญวรกุล มาร่วมทำบุญด้วยค่ะ  ซึ่งรายได้ทั้งสองครั้งคงเพียงพอในการก่อสร้างโครงร่างพอกันแดดกันฝนไปก่อน แม้จะยังไม่สมบูรณ์แต่ก็คงใช้ประโยชน์ได้แล้วล่ะค่ะ เก็บภาพเก็บบุญมาฝากนะคะ