วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557


จัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
        ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2557  บุคลากรของ กศน.อำเภอเสนา ได้แก่ ครูแหม่ม ครูกุ้ง และครูไก่  ได้เข้าร่วมจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ในรายวิชาเลือก และแบบทดสอบซ่อมรายวิชาบังคับ   ที่ไร่กุสุมา จังหวัดสระบุรี  จัดโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ              

        เก็บภาพธรรมชาติสวยๆ  ดอกไม้งามๆ  ท่ามกลางอากาศหนาวๆ  บริเวณไร่กุสุมา  มาฝากด้วยค่ะ