วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558


เตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง
        วันที่ 12 มกราคม 2558  บุคลากรของ กศน.อำเภอเสนา  ได้เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ  เก็บภาพมาฝากนะคะ