วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558


ต้อนรับบุคลากรใหม่
        เมื่อวันที่  28 กรกฎาคม 2558  กศน.อำเภอเสนาได้ต้อนรับครูสุภาพร บุญพิมพ์  ตำแหน่งข้าราชการครู  ซึ่งย้ายมาจาก กศน.อำเภอลาดหลุมแก้วค่ะ  พร้อมนี้คณะที่เดินทางมาส่งได้ศึกษาดูงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลสามกอ  และแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ้านโพธิ์ด้วยค่ะ  เก็บภาพมาฝากนะคะ