วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559


แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี
        21-23 ธันวาคม 2558  ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2562)  ที่ภูสักธารรีสอร์ท  จังหวัดนครนายก  จัดโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นการจัดทำแผนของสถานศึกษา 16 กศน.อำเภอ  และสำนักงาน กศน.จังหวัดด้วยค่ะ  เก็บความรู้ที่ได้รับในการจัดทำแผนและภาพบางส่วนมาฝากนะคะ