วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562


เดือนเมษากับการพัฒนาบุคลากรการศึกษานอกโรงเรียน
        เก็บภาพการพัฒนาบุคลากรการศึกษานอกโรงเรียน  ในเดือนเมษายน 2562  มาฝากดังนี้ค่ะ
        3 เมษายน 2562  อบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย รุ่นที่ 2/61  
ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  กรุงเทพพระมหานคร 
        4 เมษายน 2562  ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูล GPA/PR  ภาคเรียนที่ 2/2561  
ที่ สนง.กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9 เมษายน 2562  ประเมินครูผู้ช่วย  ที่ กศน.อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
10 เมษายน 2562  ประเมินพนักงานราชการ  ที่ กศน.อำเภอลาดบัวหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
22 เมษายน 2562  ประเมินพนักงานราชการ  ที่ กศน.อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
23 เมษายน 2562  ประเมินพนักงานราชการ  ที่ กศน.อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา