วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

ค่ายอาสายุวกาชาดจิตอาสาเพื่อสังคม

        25-26 มกราคม 2563  กศน.อำเภอเสนา  จัดโครงการอาสายุวกาชาดจิตอาสาเพื่อสังคม  ให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านสาธารณสุข  เพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือตนเอง คนในครอบครัวและชุมชนต่อไป  ที่ค่ายลูกเสือพนิดา  จังหวัดสุพรรณบุรี  ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรซึ่งให้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน  จากกองพันทหารบกที่ 17 ค่ายสุรสีห์  และเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี    เก็บภาพมาฝากค่ะ